ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Πολλές φορές διασχίζοντας αγροτικές περιοχές βλέπω φωτιές και καπνούς να ξεπηδούν μέσα από τα σιταροχώραφα, καπνούς μέσα από τα λιοστάσια, πολύτιμο άνθρακα να διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα αντί να αποθηκεύεται στο έδαφος. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι το κυρίαρχο γεωργικό μοντέλο λειτουργεί ακόμα και σήμερα χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις επιπτώσεις στη φύση, τα οικοσυστήματα και τον άνθρωπο.

IMG_5865.jpg
IMG_2598.jpg

Τα αποτελέσματα γίνονται ολοένα και πιο αισθητά από όλους. Ακούμε συνεχώς ότι τα εδάφη διαβρώνονται, τα υπόγεια νερά μολύνονται, επικίνδυνα φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα καταλήγουν στη τροφή μας. Οι μικροί αγρότες εγκαταλείπουν τη γη τους και οι παλιές ποικιλίες που είχαν γεύση και άρωμα εξαφανίζονται. Βλέπουμε το ποικιλόμορφο παραδοσιακό υψηλής φυσικής αξίας αγροτικό τοπίο να αντικαθίσταται από το ομοιόμορφο απλοποιημένο εντατικής παραγωγής.

Όμως σήμερα γινόμαστε όλο και ποιο πολλοί αυτοί που απαιτούμε δομικές  αλλαγές σε όλες τις πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επιζητούμε τον σεβασμό στη φύση, την άγρια ζωή, τα οικοσυστήματα. Η βαθύτερη γνώση και παρατήρηση μας δείχνει το δρόμο για ένα θεμελιακά διαφορετικό γεωργικό μοντέλο βασισμένο στην μίμηση των λειτουργιών της φύσης.